Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu - 09/06/2023 11:47
Ngày 07/6/2023, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
1 Cac dai bieu tham du Hoi nghi
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo Sở VHTTDL; Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Sở.
2 sep An phat bieu
Đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc hội nghị.
Giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ Sở VHTTDL đã nỗ lực cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của cơ quan; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong hành động, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay, tạo khí thế phấn khởi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Sở VHTTDL đã bám sát, vận dụng, cụ thể hóa 3 chương trình trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 2 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vào từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Thường xuyên quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch; thực hiện tốt phong trào tập luyện thể dục, thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại...
Hàng năm Đảng bộ Sở VHTTDL hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao (10/10 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra); 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được nghe thông tin thời sự về kinh tế - xã hội, các chi bộ triển khai nghiêm túc; 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, chấp hành nghiêm túc Quy định QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm; chỉ tiêu trong nhiệm kỳ kết nạp 30 đảng viên trở lên, giai đoạn 2020- 2023 đã kết nạp được 32 đảng viên (vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ); đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm Đảng bộ Sở đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các chỉ tiêu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu lao động tiên tiến, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở đều đạt kết quả…
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở còn một số khó khăn, hạn chế như: việc triển khai các văn bản của đảng và công tác chuyên môn đôi lúc chưa được đồng bộ, thống nhất; việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của một số đơn vị còn chậm so với thời hạn; số ít cấp uỷ các chi bộ chưa thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; vẫn còn có đảng viên chưa thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên chưa cao; một số ít đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; số buổi sinh hoạt sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn ít, chưa đảm thời gian theo quy định, nội dung chưa phong phú, còn lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện.
3 Dc Mui Phat bieu
Đồng chí Đào Văn Mùi, Bí thư chi bộ Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Hội nghị đã được nghe các tham luận, thảo luận các nội dung: Công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác tổ chức và tham gia các sự kiện thể thao có quy mô lớn cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh trong phát triển du lịch; những thuận lợi, khó khăn trong công tác chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, chiếu phim vùng cao; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số trong ngành VHTTDL; triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên Sở VHTTDL; phát huy giá trị danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng...
4 Luong tuan hung
Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở VHTTDL. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở VHTTDL cần phát huy những bài học, kinh nghiệm, kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ; luôn luôn nắm vững và chấp hành cương lĩnh của Đảng, quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, kiên định nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới; bám sát chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ Sở để xây dựng và thực hiện thắng lợi chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng theo đúng kế hoạch. Đồng thời nhạy bén linh hoạt, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp mới phát sinh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nội dung về công tác chuyên môn; tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với nhân dân; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động sắp xếp cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2025 -2030; thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành; thường xuyên kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo Đảng bộ Sở VHTTDL tiếp tục tổ chức triển khai học tập và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, các kết luận của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tới mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hoá”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về những điều đảng viên không được làm; tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 08- NQ/TW ngày 16/11/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Phong trào TDĐKXDĐSVH. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động VHTTDL tại địa phương. Tiếp tục triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; Đề án số 19-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025; thường xuyên xem xét, kiện toàn cấp uỷ các chi bộ, bộ máy tổ chức của các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đặc biệt là đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

Tác giả bài viết: Hoài Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây