Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Thứ ba - 16/01/2024 09:52
Ngày 11/01/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024.
Hnam

Các đại biểu tham dự Hội nghị.  

Tham dự có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố; lãnh đạo, công chức, viên chức khối Quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL.

Hnam

Đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL tỉnh đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được đẩy mạnh và lan tỏa trong đời sống nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,6% (đạt 103% KH). Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt  84% (đạt 144,8% KH). Trong năm, có 03 di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; có 05 di tích được xếp hạng cấp, trong đó: Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe - máy quân đội xã Bạch Đằng, huyện Hòa An đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL xếp hạng di tích cấp quốc gia; Có 04 di tích được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, gồm: Di tích Đền Pú Luông - Giả Cải, xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An; Di tích Đền Nùng Trí Cao, xóm  Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; di tích Hang Ngườm Gảng, xóm Bản Bó, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; Địa điểm lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa.

Các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, thông tin lưu động, thư viện, văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh linh hoạt, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Năm 2023, nhiều giải đấu toàn quốc và khu vực được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng với nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu. Các vận động viên tỉnh đã tham dự 29/10 giải khu vực và toàn quốc đạt 290% kế hoạch. Thi đấu đạt 211 huy chương các loại, trong đó có: 42 huy chương vàng, 77 huy chương bạc, 92 huy chương đồng, 22 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia. Tổ chức 10 giải thể thao cấp tỉnh đạt 125% kế hoạch giao; 03 giải thể thao quy mô toàn quốc đạt 150% kế hoạch. Tỉnh đang đào tạo 285 vận động viên, học sinh; trong đó có 225 vận động viên thể thao và 60 học sinh nghệ thuật, đào tạo ở 14 môn thể thao và 04 môn nghệ thuật. Những kết quả đạt được đã khẳng định sự trưởng thành và ngày càng vững mạnh của thể thao tỉnh.

Lĩnh vực du lịch năm 2023 đánh dấu sự phục hồi và phát triển ngoạn mục khi nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt kết quả đáng khích lệ. Sở tham mưu triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 2023. Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật, có sức lan tỏa lớn. Tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ “Tiên phong trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo các nền tảng số phục vụ du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch”. Duy trì quản lý, khai thác các ứng dụng trên nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin, quảng bá du lịch tỉnh.

Tổng lượt khách ước đạt: 1.900.000 lượt, tăng 72% so với cùng kỳ (đạt 112% kế hoạch năm), tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu du lịch ước đạt: 1.334 tỷ đồng, tăng 114,5% so với cùng kỳ (đạt 121% kế hoạch năm), tăng 178% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2024, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Chương trình công tác UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 6 ‘‘Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương Cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019-2025; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ, địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024; tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả công tác nếp sống văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực văn hóa. Tổ chức, tham gia các cuộc thi, liên hoan, các hoạt động lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nghệ thuật quần chúng trong và ngoài tỉnh năm 2024. Từng bước hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao và nghệ thuật. Phát triển phong trào thể thao quần chúng rộng khắp trong tỉnh.

Tiếp tục thực hiện các nội dung đột phá, chương trình trọng tâm của tỉnh: Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 11-KH/BCĐ về phát triển Du lịch - Dịch vụ năm 2024. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO Khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng. Mục tiêu năm 2024 đón 2,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 29% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận các nội dung: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức chuỗi sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay; giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Trùng Khánh; phát huy vai trò của mạng lưới đối tác Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong phát triển du lịch bền vững; công tác xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Cao Bằng; công tác tổ chức các sự kiện quảng bá tại Phố đi bộ Kim Đồng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Hà Quảng; quảng bá văn hóa, du lịch Cao Bằng thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật; công tác bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh; công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác tham mưu ban hành các nghị quyết về chế độ chính sách với công tác văn hóa, thể thao và du lịch; quản lý môi trường tại một số điểm du lịch mới...

Hnam

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của Sở VHTTDL, đồng chí đề nghị: Ngành VHTTDL cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa cơ sở, từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện tốt công tác nếp sống văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH; thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tổ chức tốt các hoạt động phong trào thể thao quần chúng, chú trọng đầu tư thể thao thành tích cao; cần quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch tỉnh; tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch trong và ngoài nước; nâng cao đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; tăng cường công tác quảng bá du lịch tỉnh; chú trọng kết nối, liên kết phát triển tour tuyến du lịch với các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh; nâng cao các nguồn lực phục vụ du lịch; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực VHTTDL trong và ngoài ngành…

Hnam

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Hội nghị công bố 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ VHTTDL tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2023; 3 tập thể, 11 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2022 - 2023; 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”; 4 tập thể đạt Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; Sở VHTTDL tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 35 tập thể, 236 cá nhân và Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 35 cá nhân.

Hoài Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây