Thông tin giá vé tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Khách du lịch đến tham quan du lịch tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm quy định mức vé cụ thể như sau:
      Vé tham quan di tích lịch sử: Khu di tích lịch sử Pác Bó đối với người lớn: 20.000 VNĐ/lần/ người; đối với trẻ em dưới 16 tuổi là 10.000 VNĐ/lần/người. Vé tham quan khu di tích rừng Trần Hưng Đạo đối với người lớn là 10.000 VNĐ/lần/người, đối với trẻ em là 5.000 VNĐ/lần/người.      Vé tham quan danh lam thắng cảnh: Thác Bản Giốc đối với người lớn 40.000 VNĐ/lần/người, đối với trẻ em dưới 16 tuổi là 20.000 VNĐ/lần/người. Động Ngườm Ngao đối với người lớn 40.000 VNĐ/lần/người và đối với trẻ em dưới 16 tuổi là 20.000 VNĐ/lần/người.
 


     Những du khách được miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa là du khách người khuyết tật đặc biệt nặng quy định khoản 1, Điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật người khuyết tật.
       Những du khách được giảm 50% mức phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2, Quyết định 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; Người khuyết tật quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật người khuyết tật; Người cao tuổi quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Những người thuộc diện cả hải hoặc ba trưởng hợp trên thì chỉ giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa./.
          Đ V Đ