Du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ ba - 10/02/2015 23:08
Du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Cao Bằng

Du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Cao Bằng

Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen và vùng núi Phja Oắc-Phja Đén...
          Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen và vùng núi Phja Oắc-Phja Đén hùng vĩ cao 1.931 mét so với mặt biển, cùng với các di tích lịch sử nổi tiếng như: Pác Bó, khu rừng Trần Hưng Đạo,.. và một  nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Cao bằng có nhiều cửa khẩu thông thương với tỉnh Quảng Tây-Trung là một thị trường về khách du lịch. Đó là những tiền đề quan trọng cho việc hình thành một số loại hình du lịch hấp dẫn, góp phần đẩy mạnh sự phát triển du lịch của Tỉnh. 
Với sự đa dạng, phong phú về tài nguyên thiên nhiên, Du lịch Cao Bằng đã và đang có vị trí, vai trò quan trọng là vành đai du lịch của các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội,…và trung điểm nối tour du khách Trung Quốc về Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và ngược lại.
Trong những năm qua, hoà chung với sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố, Cao Bằng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, quan trọng có tác động tích cực tới việc thực hiện chính sách mở cửa, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác tạo công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng giao lưu văn hoá giữa các vùng trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa các dân tộc
Vì vậy, ngành du lịch đã được Tỉnh quan tâm đúng mức để phát huy tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương, Tỉnh đã ban hành Nghị quyết về định hướng phát triển du lịch ; Chương trình và kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015;  ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư phát triển ngành du lịch, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, khuyến khích huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vốn của mọi thành phần kinh tế vào ngành du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình kinh doanh du lịch, bảo đảm phát triển theo hướng du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
Trong thời gian qua ngành Du lịch Cao Bằng đã phối hợp với các ngành liên quan khảo sát, lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030; Lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng các dự án như: khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo; thác Bản Giốc-động Ngườm ngao; khu du lịch sinh thái Phja oắc-phja đén; khu du lịch hồ Thang Hen; khu du lịch hồ Khuổi lái; dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 206,… Đi đôi với xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền quảng bá để thu hút khách.   
          Tất cả những cố gắng đó đã tạo cho du lịch Cao Bằng có những bước tiến đáng khích lệ, lượng khách tăng từ 15-17%/ năm; doanh thu du lịch tăng 17 - 20%/năm, đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đang từng bước được xây dựng thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của Tỉnh.